DJ Freek & DJ Joey

Jaah, het is echt waar, DJ Joey en DJ Freekie Breekie hebben ook hunn eigen stream. Deze staat hier op de pagina. Helaas hebben wij geen auto DJ, dus u kan alleen van de muziek genieten als 1 van ons live is. Wij draaien natuurlijk ook de beste hitzzz voor u. Verzoekjes kunnen voor:

Freekie Breekie;  0631192481
DJ Joey;                 0647658155

Stream Joey                                Stream Freekie Breekie